EN | SR
Virtuelizacija
Virtuelizacija sistema je sve popularniji trend kako u svetu, tako i kod nas. Virtuelizacijom sistema postižete veću iskorišćenost resursa koje posedujete, smanjujete potrebu za kupovinom nove opreme i samim tim potrošnju. Virtuelizacija neretko donosi i povećanu sigurnost Vaših podataka, i smanjuje rizik od gubljenja istih.

U čemu je trik? Ono što je primećeno, poslednjih godina, je da su resursi rečunara nedovoljno iskorišćeni. Tada se došlo na ideju da se računar podeli na više virtuelnih računara. Ovo se pokazalo višestruko korisno. Pored toga što virtuelne mašine koriste iste hardverske resurse, tako da je manje potrebe za kupovinom hardvera, jednostavnije su za backup podataka.

Ogromna prednost virtuelnih mašina je, nakon kvarova, mnogo brže vraćanje celog sistema u pogon. Prilikom migracije na nov hardver, mnogo je manje dodatnih podešavanja potrebno, tako da modernizacija može proći daleko brže i bezbolnije.

Bavimo se hardverskom, softverskom i kombinovanom virtuelizacijom sistema. Primenjujemo komercijalna i virtuelizaciona rešenja otvorenih licenci, a sve u zavisnosti od Vaših finansijskih mogućnosti.

Ukoliko mislite da previše novca trošite na servere, razmislite o virtuelizaciji sistema, i spajanju više servera u jednu mašinu. Ne samo što možete uštedeti na hardveru, već otvarate nove mogućnosti za sigurnost Vaših podataka, i kasniju efikasniju modernizaciju Vašeg IT sistema.