EN | SR
Razvoj softvera za mobilne platforme
Za one koji su često u pokretu, programiramo software za mobilne platforme. iPhone, Android, Symbian, Windows Mobile ili pak standardne JAVA mobilne aplikacije su ono što od nas u svakom trenutku možete zatražiti.

Čest problem ljudi u pokretu je nedostatak adekvatnog alata u trenutku kada je on najpotrebniji. Laptop nije uvek uz Vas, a čak i kada jeste niste uvek u mogućnosti da ga koristite. Pravo rešenje je mobilni software!

Kako se, poslednjih godina, mobilni telefoni ubrzano razvijaju, i po performansama sada dostižu mogućnosti komjutera od pre svega nekoliko godina, otvaraju se potpuno nove mogućosti po pitanju razvoja mobilnih aplikacija. Sada smo u mogućnosti da na mobilnom telefonu imamo sve one programe koji su nam neophodni za efikasno poslovanje. To više nije samo email ili internet. Telefon sada skoro u potpunosti može izvršiti sve za šta nam je do sada bio neophodan kompjuter. Jedini problem je što još uvek nemamo na telefonu sve programe koje imamo i na kompjuteru, a pogotovo ne programe koji su pravljeni posebno za nas i neku nama specifičnu namenu. Ovo je ono u čemu Vam mi možemo pomoći.

Uspešno razvijamo aplikacije kako za najpopularnije smartphone platforme, tako i za standardne telefone sa JAVA podrškom. Vreme je novac, a vreme koje potrošite da uključite kompjuter i pokrenete program samim tim veliko trošenje novca! Ako znamo da nam je potrebno pet minuta da upotrebimo određeni program, i dođemo do željenog podatka, da li nam se više isplati da stavljamo laptop u pogon, ili da jednostavno telefon izvadimo iz džepa i već istog trena dođemo do neophodnog podatka? Stvar je jasna! Mobilne aplikacije su nešto što je neophodno poslovnim ljudima u pokretu!