EN | SR
Održavanje i implementacija mrežnih sistema
Svaka veća firma danas ima povelik broj računara. Velik broj računara zahteva njihovo povezivanje u mrežu. Mreža mora biti ispravno organizovana i redovno održavana radi Vašeg optimalnog poslovanja.

Pored toga što mreža mora biti dobro organizovana, mora biti i sigurna. U vreme kada je kompletno poslovanje okrenuto ka internetu, sigurnost Vaše mreže je bitnija nego ikada do sad. Eventualni upadi zlonamernika u Vaš sistem su nešto što sebi ne smete dozvoliti. Neophodno je dobro zaštititi Vašu mrežu i Vaše podatke.

Pored toga, često je potrebno Vašim radnicima, ili Vašim isturenim kancelarijama, omogućiti pristup Vašoj mreži putem Interneta. Ovo sve, naravno, mora biti osigurano kako bi ste bili sigurni da niko osim ovlašćenih lica ne može pristupiti sistemu ili Vašim osetljivim podacima. Za Vas možemo kreirati VPN, ili Virtuelnu privatnu mrežu - lokalnu mrežu preko interneta.

Ovo su samo neke od stvari vezane za mrežu, koje Vama mogu biti potrebne, a koje Vam mi možemo obezbediti.