EN | SR
Integracija i nadogradnja postojećih sistema
Svi oni koji već odavno posluju uz upotrebu modernih informacionih tehnologija znaju koliko je bitna modernizacija opreme. Modernizacija ne mora uvek da znači potpunu zamenu postojećeg hardware-a i software-a. Često je ovo čak i nemoguće. Nekada radije treba razmisliti o spajanju novog i starog sistema, ili pak proširivanju starog tako da zadovoljava Vaše potrebe. Naravno, ne zaboravite da se ovom poslu ne sme olako pristupiti. Ovako nešto može ispravno uraditi samo vrhunski stručnjak.

Kada se pristupa nadogradnji postojećeg sistema, ili integraciji dva odvojena postojeća sistema, neophodno je prethodno dobro sagledati funkcionisanje trenutnog stanja, i uporediti sa onim što želimo da postignemo. Kompletno planiranje i analizu, tokom ovog procesa, Vam možemo ponuditi kao našu konsultantsku delatnost. Nakon uspešnog planiranja se pristupa samoj implementaciji. Iako plan postoji, ovo je deo procesa u kome se uvek nailazi na neočekivane probleme. Često se dešava da softver koji ste koristili ranije nije kompatibilan sa novom verzijom operativnog sistema, a to je informacija koju Vam proizvođač softvera nije dostavio. Dešava se da dva sistema, koja želite da integrišete, rade na softverima koji nisu kompatibilni. To je ono u čemu Vam mi možemo pomoći. Što bezbolnija i efikasnija integracija, i samim tim što brže završena, je bitna za efikasno poslovanje. Ne želite da Vam neko ovo obavlja mesecima, i da na kraju ne dobijete ono što ste tražili, zato se odlučite na ispravan korak.

Ovako nešto zaista moraju da rade stručnjaci, a ne čovek od koga nabavljate kompjutere!